Kennisgeving consumenten

Aximas.com is een B2B platform voor professionele gebruikers

Aximas.com is actief als B2B bedrijfsmakelaar gespecialiseerd in de verhuur & verkoop van bedrijfsvastgoed en richt zich in die hoedanigheid quasi uitsluitend op professionelen. U wordt daarom dan ook geacht een professioneel te zijn wanneer u een bedrijfsaccount aanmaakt op onze website.

Uiteraard, kan u als natuurlijke persoon in bezit van bedrijfsvastgoed bij ons ook nog terecht. Desgevallend werken we met makelaarsopdrachten aangepast aan de wettelijke verplichtingen voor consumenten. U wordt als consument beschouwd wanneer u een natuurlijke persoon bent die handelt met een oogmerk dat vreemd is aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten.

AXIMAS bvba/sprl
BE0445345014
Bel gratis 0800 32020
E-mail: info@aximas.com
Toezichthoudende authoriteit
Antwerpen/Mechelen
Van Dornestraat 198
2100 Antwerpen
+32 3 7727233
antwerpen@aximas.com
Brussel & Periferie
Drukpersstraat 4
1000 Brussel
+32 2 227 11 02
brussels@aximas.com
Oost- & West-Vlaanderen
Hofstraat 269
9000 Gent
+32 9 233 34 00
gent@aximas.com
Leuven / Limburg
Doornstraat 19
3370 Boutersem
+32 16 29 97 97
leuven@aximas.com