Kennisgeving consumenten

Kennisgeving consumenten

B2B platform voor professionele gebruikers

Aximas.com is actief als B2B bedrijfsmakelaar gespecialiseerd in de verhuur & verkoop van bedrijfsvastgoed en richt zich in die hoedanigheid quasi uitsluitend op professionelen. U wordt daarom dan ook geacht een professioneel te zijn wanneer u een bedrijfsaccount aanmaakt op onze website.

Uiteraard, kan u als natuurlijke persoon in bezit van bedrijfsvastgoed bij ons ook nog terecht.

Desgevallend werken we met makelaarsopdrachten aangepast aan de wettelijke verplichtingen voor consumenten. U wordt als consument beschouwd wanneer u een natuurlijke persoon bent die handelt met een oogmerk dat vreemd is aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten.