Beroepsinstituut der Vasgoedmakelaars

Het BIV is een publiekrechtelijke beroepfederatie met als hoofdtaak de toegang tot het beroep te regelen van vastgoed en de naleving van de plichtenleer te waarborgen.

Het beroep van vastgoedmakelaar is gereglementeerd: eenieder die als zelfstandige vastgoedmakelaar activiteiten wenst uit te oefenen, moet ingeschreven zijn bij het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars). Vastgoedmakelaars zijn bovendien verplicht om de regels van de plichtenleer (KB van 27 september 2006) na te leven.

Patrick Vermuyten, zaakvoerder, BIV207205
Verzekerd via AXA BELGIUM 730.390.160

Deontologie van de vastgoedmakelaar
Onze erkende BIV makelaars

AXIMAS bvba/sprl
BE0445345014
Bel gratis 0800 32020
E-mail: info@aximas.com
Toezichthoudende authoriteit
Antwerpen/Mechelen
Van Dornestraat 198
2100 Antwerpen
+32 3 7727233
antwerpen@aximas.com
Brussel & Periferie
Drukpersstraat 4
1000 Brussel
+32 2 227 11 02
brussels@aximas.com
Oost- & West-Vlaanderen
Hofstraat 269
9000 Gent
+32 9 233 34 00
gent@aximas.com
Leuven / Limburg
Doornstraat 19
3370 Boutersem
+32 16 29 97 97
leuven@aximas.com