Grond te koop in Zaventem | Kantorenpark | Luchthaven van Brussel

Adres 1930 Zaventem

Deze zone is conform het gewestplan bestemd voor functies gerelateerd aan de nabij gelegen luchthaven. Er is geen bijzonder plan van aanleg (BPA) uitgewerkt voor dit deel van de Keiberg. De functionele inpassing komt echter overeen met de rest van de Keiberg, t.w.: - hoogwaardige luchthaven gerelateerde kantoor- en bedrijfsruimten;- hoofdzetels van internationale bedrijven;- facilitair met of complementair aan de luchthaven gerelateerde bedrijven