Overdracht van aandelen

Type overeenkomst voor de overdracht en verkoop van aandelen van een vennootschap, inclusief patrimonium vennootschappen.

Alle modelovereenkomsten