Party Professionals naar het Bleyveld bedrijvenpark in Hoegaarden

Party Professionals naar het Bleyveld bedrijvenpark in Hoegaarden

Party Professionals wordt de nieuwe gebruiker van Bleyveld 17, een bedrijfsgebouw van 1080 m² en 370 m² in het bedrijvenpark Bleyveld in Hoegaarden. De transactie met overdracht van aandelen van de patrimonium vennootschap werd bemiddeld door Aximas Bedrijfsmakelaars.