Beroepsinstituut der Vasgoedmakelaars

Beroepsinstituut der Vasgoedmakelaars

Het BIV is een publiekrechtelijke beroepfederatie met als hoofdtaak de toegang tot het beroep te regelen van vastgoed en de naleving van de plichtenleer te waarborgen.

Het beroep van vastgoedmakelaar is gereglementeerd: eenieder die als zelfstandige vastgoedmakelaar activiteiten wenst uit te oefenen, moet ingeschreven zijn bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, de toezichthoudende autoriteit met adres Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel.

Vastgoedmakelaars zijn bovendien verplicht om de regels van de plichtenleer (KB van 27 september 2006) na te leven.

Patrick Vermuyten, zaakvoerder, BIV207205
Verzekerd via AXA BELGIUM 730.390.160

Deontologie van de vastgoedmakelaar


Onze erkende BIV makelaars