Het EPC bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële gebouwen

Een EPC voor bedrijfsvastgoed: horeca- & winkelpanden, kantoor, praktijk, B&B, ...

Het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden is bedoeld voor niet-residentiële gebouwen of gebouwdelen die vaak voorkomen met een woonst of in een residentieel gebouw zijn gehuisvest, zoals een apotheek, een kleine bakkerszaak, een café, ... Kleine eenheden die zich in een groot niet-residentieel gebouw bevinden, zoals een winkel in een winkelcentrum, behoren niet tot de doelgroep. 

Het EPC is verplicht wanneer de bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw of gebouwdeel is niet groter dan 500 m² en voor zover het aaneengesloten niet-residentiële geheel dat het gebouwdeel bevat mag niet groter dan 1000 m² is, dit voor zo ver er in het gebouw meerdere niet-residentiële eenheden aanwezig zijn. Voor industriële gebouwen zoals productiehallen, is het EPC (nog) niet-verplicht.

Eigenaars die over geen geldig EPC-attest beschikken bij het verlijden van de akte of tijdens een controle kunnen een boete van 500 tot 5000 euro krijgen. 

www.energiesparen.be/EPC-klein-niet-residentieel

09/12/2019 door Patrick Vermuyten

AXIMAS bvba/sprl
BE0445345014
Bel gratis 0800 32020
E-mail: info@aximas.com
Toezichthoudende authoriteit
Antwerpen/Mechelen
Van Dornestraat 198
2100 Antwerpen
+32 3 7727233
antwerpen@aximas.com
Brussel / Mechelen
Drukpersstraat 4
1000 Brussel
+32 2 227 11 02
brussels@aximas.com
Oost- & West-Vlaanderen
Hofstraat 269
9000 Gent
+32 9 233 34 00
gent@aximas.com
Leuven / Limburg
Doornstraat 19
3370 Boutersem
+32 16 29 97 97
leuven@aximas.com