Het EPC bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële gebouwen

Het EPC bij verkoop en verhuur van kleine niet-residentiële gebouwen

Een EPC voor bedrijfsvastgoed: horeca- & winkelpanden, kantoor, praktijk, B&B, ...

Het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden is bedoeld voor niet-residentiële gebouwen of gebouwdelen die vaak voorkomen met een woonst of in een residentieel gebouw zijn gehuisvest, zoals een apotheek, een kleine bakkerszaak, een café, ... Kleine eenheden die zich in een groot niet-residentieel gebouw bevinden, zoals een winkel in een winkelcentrum, behoren niet tot de doelgroep. 

Het EPC is verplicht wanneer de bruikbare vloeroppervlakte van het gebouw of gebouwdeel is niet groter dan 500 m² en voor zover het aaneengesloten niet-residentiële geheel dat het gebouwdeel bevat mag niet groter dan 1000 m² is, dit voor zo ver er in het gebouw meerdere niet-residentiële eenheden aanwezig zijn. Voor industriële gebouwen zoals productiehallen, is het EPC (nog) niet-verplicht.

Eigenaars die over geen geldig EPC-attest beschikken bij het verlijden van de akte of tijdens een controle kunnen een boete van 500 tot 5000 euro krijgen. 

www.energiesparen.be/EPC-klein-niet-residentieel