Interleuven veroordeeld wegens machtsmisbruik

Interleuven veroordeeld wegens machtsmisbruik

De bedrijvenparken in Leuven werden ontwikkeld door de intercommunale Interleuven waarbij de akten vervuild werden met een terugkooprecht aan boekwaarde.

De voormalige en integere Interleuven directeur Gerard Levecke voerde een doordachte politiek gebruikte dit recht alleen maar wanneer een werkelijk economisch belang primeerde en liet verder bedrijven hun vastgoed vrij verkopen mits de vestigingsvoorwaarden werden gerespecteerd. Hij had dan ook een zeer goede entente met de lokale zakenwereld. Deze entente werd jammer genoeg door zijn opvolger Patrick Willems, een voormalige bankier, volledig opgeblazen en Interleuven misbruikte haar macht om bij elke gelegenheid om eigendommen aan boekwaarde af te snoepen en met een woeker winst aan normale marktprijzen terug door te verkopen. 

Van een intercommunale met evenveel politiekers in de raad van bestuur als personeelsleden wordt er blijkbaar veel getolereerd. De praktijken van Interleuven doen ons eerlijk gezegd denken aan de kapers van vroeger. In dit geval wordt de kaperbrief welke vrijgeleide biedt om de Leuvense bedrijven te beroven van hun vastgoed geschreven door de politiekers van de aangesloten gemeenten, de Stad Leuven onder burgemeester Louis Tobback op kop.

Gelukkig voor de bedrijven in het arrondissement Leuven begint het tij stilaan te keren en het regent dan ook vonnissen waarbij Interleuven voor haar machtsmisbruik wordt veroordeeld. Zo ook in het vonnis van 1 maart 2011: Interleuven krijgt lucht van een onteigening door Infrabel, riekt geld en probeert na 20 jaar haar terugkooprecht voor een habbekrats uit te oefenen. Dit was buiten de rechter gerekend die terecht oordeelde dat de intenties van Interleuven niets te maken hadden met de wetgeving op de economische expansie maar louter wenste in te kopen om dan onmiddellijk met winst te kunnen verkopen aan Infrabel.

Bexon heeft uiteindelijk het pleit voor het Hof van Beroep in Brussel en het Hof van Cassatie heeft het cassatieberoep namens de nv Bexon tegen het arrest van het Hof van Beroep dd. 26.06.2013 uiteindelijk afgewezen. Het Hof van Cassatie bevestigt dat Interleuven niet laakbaar handelt door te willen vermijden dat een koper een belangrijke meerwaarde zou realiseren op met staatssteun goedkoop verworven gronden, alsook dat Interleuven niet handelt in strijd met haar maatschappelijk doel gezien de opbrengst van een dergelijke verkoop terugvloeit naar de eigen middelen die worden aangewend voor de uitoefening van haar wettelijke opdracht.