Toku-E huurt een bedrijfsgebouw op De Loop in Gent

Toku-E huurt een bedrijfsgebouw op De Loop in Gent

TOKU-E heeft via bemiddeling van Aximas Bedrijfsmakelaars een bedrijfsgebouw met 300 m² kantoren & 1300 m² opslag gehuurd op De Loop in Gent.

De transactie betrof opnieuw een opdracht voor een huuroverdracht van een bestaande huurder, met name de zonne-energie specialist Martifier die wegens herorganisatie van haar distributie geen magazijnruimte meer benodigde.