Toku-E huurt een bedrijfsgebouw op De Loop in Gent

TOKU-E heeft via bemiddeling van Aximas Bedrijfsmakelaars een bedrijfsgebouw met 300 m² kantoren & 1300 m² opslag gehuurd op De Loop in Gent.

De transactie betrof opnieuw een opdracht voor een huuroverdracht van een bestaande huurder, met name de zonne-energie specialist Martifier die wegens herorganisatie van haar distributie geen magazijnruimte meer benodigde.

02/09/2014 door Patrick Vermuyten

AXIMAS bvba/sprl
BE0445345014
Bel gratis 0800 32020
E-mail: info@aximas.com
Toezichthoudende authoriteit
Antwerpen/Mechelen
Van Dornestraat 198
2100 Antwerpen
+32 3 7727233
antwerpen@aximas.com
Brussel / Mechelen
Drukpersstraat 4
1000 Brussel
+32 2 227 11 02
brussels@aximas.com
Oost- & West-Vlaanderen
Hofstraat 269
9000 Gent
+32 9 233 34 00
gent@aximas.com
Leuven / Limburg
Doornstraat 19
3370 Boutersem
+32 16 29 97 97
leuven@aximas.com