Industrie grond te koop in Haven van Gent

Grote Nest

9940 Evergem

Naast het kanaal Gent-Terneuzen ligt het bedrijventerrein De Grote Nest. Deze private ontwikkeling 67 hectare groot en biedt ruimte aan zowel (inter)nationale, regionale als lokale bedrijven. De Grote Nest is voor havengebonden productie & logistiek - 67h² a/h ;- Perceeloppervlaktes van 5.000m² tot 25.000m².- Volledige industriële uitrusting, trimodaal ontsloten.

Er zijn zowel loten bestemd voor grote, middelgrote, kleine bedrijven als dienstverlenende activiteiten.

 • Loten voor grote bedrijven: de minimale kavelgrootte van een lot of perceel bedraagt 25.000 m² en zijn bestemd voor zeehaven- en watergebonden industriële en logistieke activiteiten die gebruik maken van en aangewezen zijn op de zeehaveninfrastructuur. Nevenfuncties zoals één bedrijfswoning per perceel (max 500m³ bouwvolume) enadministratie-, vergader-, demonstratie- en verkoopsruimte die gekoppeld zijn aan de hoofdactiviteit van het bedrijf. De minimale bebouwingscoëfficient bedraagt 50%. Er wordt geen maximale bebouwingscoëfficient of hoogte opgelegd.
  (Slechts 2 gronden beschikbaar)

 • Loten voor middelgrote bedrijven: de minimale kavelgrootte van een perceel bedraagt 10.000 m² en mag maximaal 25.000 m² groot zijn en beschikken voornamelijk over dezelfde richtlijnen als van de grote bedrijven.
  (Nog maar 2 gronden beschikbaar!)

 • Loten voor kleine bedrijven: de minimale kavelgrootte van een perceel bedraagt 5.000 m² en mag maximaal 15.000 m² groot zijn beschikken voornamelijk over dezelfde richtlijnen als van de grote bedrijven met belangrijkste uitzondering dat de maximale bouwhoogte van gebouwen 12m mag bedragen.
  (0 beschikbaar)

 • Loten voor dienstverlenende activiteiten: de maximale kavelgrootte bedraagt 5.000m² en zijn bedoeld voor bedrijven met kleinschalige lichte, niet-milieubelastende activiteiten of voorzieningen en recreatieve activiteiten die in dienst zijn van andere bedrijven in het bedrijventerrein of in andere bedrijventerreinen in de Gentse kanaalzone. Op percelen groter dan 2.500m² kan één bedrijfswoning voor bewkaingspersoneel, beperkt tot 500 m³ bouwvolume, voorzien worden. De maximale bebouwingscoëfficient bedraagt 70%, de maximale bouwhoogte 9m.
  (0 beschikbaar)

De R4 zorgt voor een directe aansluiting met de E34 Antwerpen-Brugge, de E17 Antwerpen-Kortrijk en de E40 Brussel-Oostende. Daarnaast kan het als een poort van de Gentse kanaalzone beschouwt worden. Deze waterweg geeft een vlotte toegang tot de haven van Rotterdam en Antwerpen.

 
Adres Oppervlakken & prijzen Technische informatie Contact
AXIMAS bvba/sprl
BE0445345014
Bel gratis 0800 32020
E-mail: info@aximas.com
Toezichthoudende authoriteit
Antwerpen/Mechelen
Van Dornestraat 198
2100 Antwerpen
+32 3 7727233
antwerpen@aximas.com
Brussel / Mechelen
Drukpersstraat 4
1000 Brussel
+32 2 227 11 02
brussels@aximas.com
Oost- & West-Vlaanderen
Hofstraat 269
9000 Gent
+32 9 233 34 00
gent@aximas.com
Leuven / Limburg
Doornstraat 19
3370 Boutersem
+32 16 29 97 97
leuven@aximas.com