Overmere Bedrijvenpark: KMO-units te koop nabij Gent

Adres 9290 Berlare (Overmere)

Het lokaal bedrijventerrein Overmere biedt industriegronden te koop voor kmo-units langs de Baron Tibbautstraat (N445), op enkele minuten rijafstand van de E17 en een 10tal minuten van de E40 (via Wetteren). Verschillende oppervlaktes zijn mogelijk en bespreekbaar.

Er is de mogelijkheid om een bedrijfs- of conciërgewoning per bedrijfsgebouw te voorzien met een maximale vloeroppervlakte van 225 m² inclusief dakterrassen en -tuinen. Deze woning dient gesitueerd te worden op de verdieping en aan de straatzijde van het bedrijfsgebouw. Het wonen moet in functie van de bedrijfsactiviteit blijven.

Kantoren en een eventuele toonzaal dienen gesitueerd te worden aan de straatzijde. De vloeroppervlakte van de toonzaal of showroom mag maximaal 10% van de totale vloeroppervlakte bedragen van het bedrijf.

De activiteiten uitgesloten op het bedrijventerrein zijn: seveso-inrichtingen, milieuvergunningsplichtige klasse 1, autonome kantoren, autonome detailhandel, agrarische bedrijven, afvalverwerking met inbegrip van recyclage en mestverwerkingsbedrijven. 

Het gebied wordt ingericht als een bedrijventerrein voor lokale bedrijvigheid. Volgende kenmerken worden benadrukt: een kleinschalige bedrijvigheid, nadruk op kwaliteit en duurzaamheid, geringe milieubelasting, een zuinig ruimtegebruik en een eenvormige architecturale uitstraling. 

De perceelsoppervlakte bedraagt minimum 800 m² en maximaal 4500 m² waarvan de percelen minstens voor 40% dienen bebouwd te worden. Er mogen maximaal 2 bouwlagen zijn met een bouwhoogte van minimaal 5 m tot maximaal 9 m.

De opslag van goederen dient georganiseerd te worden binnen het bedrijfsgebouw. Opslag buiten het gebouw is toegelaten binnen een daartoe ontworpen zone, gelegen achter het ebdrijfsgebouw en opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning. De opslag van goederen mag geen hinder veroorzaken voor zowel de aanpalende bedrijven als de omgeving. Opslag van goederen, permanent of tijdelijk, voor of naast het bedrijfsgebouw is verboden.

Er wordt verwacht om in september 2015 te starten met de infrastructuur werken om zo in december 2015 te kunnen starten met bouwen.

  • Terrein oppervlakte 50000 m²