Industrieel bedrijfspand te huur & koop in de Haven van Gent

Adres 9000 Gent

Industriëel bedrijfsgebouw op concessiegrond in de Haven van Gent met 2685m² magazijnruimte uitgerust met rolbruggen en 3 electrische sectionaal poorten & kantoren. Ongeveer 790 m² magazijnruimte is nog verhuurd aan de Stad Gent tot december 2019. Er is bijkomend 1330 m² verharde buitenopslag beschikbaar.

Dit bedrijfsgebouw is gelegen in de tweede bouwlijn langsheen een belangrijke verbindingsweg. Ook is er een snelle verbinding naar een opritten complex van de R4 (ring Gent). Hierdoor zijn er zeer goede ontsluitingen naar de omliggende centra. 

De zeehaven van Gent is 32 kilometer lang en strekt zich uit over de zuidkant van de beide oevers van het kanaal Gent-Terneuzen. Het gebied beslaat een oppervlakte van 3.291 ha. Het kanaal en de dokken beslaan 511 ha; 2.780 ha wordt ingenomen door terreinen. Het Havenbedrijf Gent beheert de haven. De haven wordt vooral gebruikt voor laden en lossen van losse goederen. Twee derde van het verkeer is afkomstig van de staalnijverheid. De Haven van Gent verschaft werkgelegenheid voor bijna 80 000 mensen. De haven bevindt zich ten noorden van het stadscentrum. De haven ligt wel op het grondgebied van de hoofdgemeente, dat zich vele kilometers noordwaarts langs het kanaal uitstrekt om de haven te omvatten. Schepen bereiken de haven via de Westerschelde en varen via Terneuzen in Nederland het kanaal op, langs Zelzate in België naar Gent. 

  • Terrein oppervlakte 7371 m²