Precontractuele informatie en herroeping

Voor overeenkomsten die gesloten worden buiten de onderneming, moet de consument steeds het modelformulier voor herroeping ontvangen. Opgelet, gebruik maken van het herroepingsrecht mag, maar moet niet met dit specifieke formulier. Elke afgegeven ondubbelzinnige verklaring volstaat om te herroepen.

Voor het uitoefenen van het herroepingsrecht kan de opdrachtgever dus gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat hem door de vastgoedmakelaar overhandigd werd bij de precontractuele informatie (verhuur / verkoop); ofwel een andere ondubbelzinnige verklaring afgeven waarin hij verklaart de overeenkomst te herroepen.

De herroeping hoeft niet per aangetekend schrijven, de bewijslast van de herroeping ligt bij de consument.

Hoewel het herroepingsbeding verplicht opgenomen moet worden in alle opdrachten met de consument, bestaat de mogelijkheid om, mits uitdrukkelijk en voorafgaandelijk akkoord van de consument, deze bepaling buiten toepassing te laten, dit onder volgende voorwaarden, opnieuw afhankelijk van waar de overeenkomst afgesloten is.


Alle modelovereenkomsten