Verkoopsovereenkomst van een vennootschap of aandelen

Hierbij verandert de hele vennootschap geheel of gedeeltelijk van eigenaar. Langs de notaris passeren is niet nodig aangezien de eigendomsoverdracht van aandelen geregeld wordt via een onderhandse verkoopovereenkomst en een overschrijving in het aandelenregister.

De onderneming behoudt haar BTW nummer en alle activa, gebouwen, uitrusting, machines, voorraden, bestellingen in uitvoering en ook immateriële zaken zoals contracten en vergunningen blijven verderlopen, inclusief de bankrekening(en). Maar ook alle zoals schulden en mogelijke vorderingen wisselen van eigenaar, al dan niet gekend.

De verkoper van de aandelen betaalt in principe geen meerwaardebelasting. De koper kan daarentegen de overnameprijs fiscaal niet aftrekken en overnames van vennootschappen zijn moeilijker financierbaar.

Voor advies inzake bedrijfsovernames en lege vennootschappen kan u eveneens terecht bij Aria.finance


Alle modelovereenkomsten