Verhuur opslagruimte – wijziging BTW regeling vanaf 2019

Verhuur opslagruimte – wijziging BTW regeling vanaf 2019

De verhuur van opslagruimte met verplichte onderwerping aan BTW met de 90% regel werd met ingang van 2019 aangepast naar een 50% regel.

Bij de invoering van de nieuwe wetgeving rond zakelijke verhuur met BTW, werd de verhuur van opslagruimte met verplichte onderwerping aan BTW met ingang van 2019 eveneens aangepast.

De regel van minimum 90% gebruik als opslag werd aangepast naar minstens 50% opslag. De overige ruimte mag voor andere activiteiten gebruikt worden zoals productie, verwerking of verkoop met de restrictie dat daarvan maximaal 10% van volledige ruimte mag aangewend worden als verkoopsruimte.

De regeling is optioneel: zowel de verhuurder als de huurder moeten dan voor deze regeling kiezen. Enkel in een B2C context is de verhuur van opslagruimte verplicht onderworpen zijn aan BTW.

Tenslotte geldt de regeling zowel voor oude als voor nieuwe gebouwen. Deze regeling vanaf 01/01/2019 is dus, in tegenstelling tot de gewone zakelijke verhuur met BTW, niet alleen van toepassing op nieuwe gebouwen.

Voor bestaande contracten werd er ook een overgangsregeling voorzien waarbij bestaande huurcontracten van opslagruimten die

1) vóór 01/01/2019 reeds onderworpen waren aan BTW, verplicht onderworpen blijven aan BTW tot einddatum van het contract voor geopteerd kan worden.

2) voldoen aan de nieuwe voorwaarden, maar die voordien niet met BTW werden verhuurd (omwille van de 90% regeling), wel onderworpen kunnen worden aan BTW mits een addendum wordt afgesloten waarbij gekozen wordt voor de verhuur van opslag met BTW voor de resterende duur van het contract. Desgevallend kan nog een gedeelte van de BTW gerecupereerd worden indien de herzieningstermijn van 15 jaar nog niet verlopen is.