De funding loss in investeringskredieten eindelijk aan banden gelegd door de wetwever

De funding loss in investeringskredieten eindelijk aan banden gelegd door de wetwever

De wet van 21 december 2013 inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen legt de funding loss voor bedrijven eindelijk aan banden!

Tot voor kort konden de "banksters" bedrijven die hun (investerings)krediet voortijdig wensten af te lossen (bijv. bij verkoop van hun bedrijfspand, een absurd hoge wederbeleggingsvergoeding presenteren. Dit zogenaamde funding loss liep niet zelden op tot meer dan 10% van het oorspronkelijke krediet. 

De nieuwe we wet van 21 december 2013 inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen brengt hierin verandering:

  • Informatieplicht voor de kredietgevers die nu gehouden zijn om voor elke onderneming het meest passende krediet te zoeken;
  • Gaat de kredietverstrekker in de fout, dan kan de rechter het krediet omzetten in een meer passende kredietvorm;
  • De wederbeleggingsvergoeding voor vervroegde terugbetaling van een kredietbedrag van max 1 miljoen euro wordt beperkt tot max 6 maand interest.
  • De wetgever is dus eindelijk tussengekomen en legt de praktijken van de "banksters" aan banden.