De funding loss in investeringskredieten eindelijk aan banden gelegd door de wetwever

De wet van 21 december 2013 inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen legt de funding loss voor bedrijven eindelijk aan banden!

Tot voor kort konden de "banksters" bedrijven die hun (investerings)krediet voortijdig wensten af te lossen (bijv. bij verkoop van hun bedrijfspand, een absurd hoge wederbeleggingsvergoeding presenteren. Dit zogenaamde funding loss liep niet zelden op tot meer dan 10% van het oorspronkelijke krediet. 

De nieuwe we wet van 21 december 2013 inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen brengt hierin verandering:

 • Informatieplicht voor de kredietgevers die nu gehouden zijn om voor elke onderneming het meest passende krediet te zoeken;
 • Gaat de kredietverstrekker in de fout, dan kan de rechter het krediet omzetten in een meer passende kredietvorm;
 • De wederbeleggingsvergoeding voor vervroegde terugbetaling van een kredietbedrag van max 1 miljoen euro wordt beperkt tot max 6 maand interest.
 • De wetgever is dus eindelijk tussengekomen en legt de praktijken van de "banksters" aan banden.

  31/12/2013 door Patrick Vermuyten

  AXIMAS bvba/sprl
  BE0445345014
  Bel gratis 0800 32020
  E-mail: info@aximas.com
  Toezichthoudende authoriteit
  Antwerpen/Mechelen
  Van Dornestraat 198
  2100 Antwerpen
  +32 3 7727233
  antwerpen@aximas.com
  Brussel & Periferie
  Drukpersstraat 4
  1000 Brussel
  +32 2 227 11 02
  brussels@aximas.com
  Oost- & West-Vlaanderen
  Hofstraat 269
  9000 Gent
  +32 9 233 34 00
  gent@aximas.com
  Leuven / Limburg
  Doornstraat 19
  3370 Boutersem
  +32 16 29 97 97
  leuven@aximas.com