Hoe kan u een handelshuur opzeggen voor eigen gebruik?

Hoe kan u een handelshuur opzeggen voor eigen gebruik, voor een familielid of voor een met u verwante vennootschap of vereniging?

Bij handelshuur kan u mits een opzeg van 12 maanden elke 3 jaar de huurder opzeggen zonder vergoeding te betalen indien u zelf of een verwante het pand wenst te betrekken.

U dient echter rekening te houden met volgende regels en uitzonderingen:

1) De mogelijkheid van opzeg voor eigen gebruik dient voorzien te zijn in de huurovereenkomst - anders kan u het eigen gebruik enkel enkel inroepen bij de huurhernieuwing.

2) Verhuurt u als privépersoon kan u opzeggen voor eigen gebruik of verwanten (verwanten = echtgenoot, wettelijk samenwonende partner, (klein)kinderen of (groot)ouders).

3) Voor een verwante vennootschap kan u alleen opzeggen indien het een personenvennootschap is (BVBA, VOF, CV, CVBA of CVOA) en indien uzelf of één van uw verwanten ofwel werkend een werkend vennoot is of ten minste 3/4 van het kapitaal bezit.

4) Verhuurt u als vennootschap of als vereniging kan de vennootschap of vereniging alleen opzeggen om zelf het pand te gebruiken.

5) U dient uw activiteiten binnen de 6 maanden aan te vatten en gedurende minstens 2 jaar.

6) U kan niet opzeggen voor eigen gebruik om een soortgelijke handel te beginnen, u riskeert dan een uitzettingsvergoeding van minstens twee jaar tot drie jaar huurgeld.

7) Kapitaalvennootschappen mogen in geval van opzegging bij huurvernieuwing alleen opzeg voor eigen gebruik gebruiken om in het pand hun hoofdzetel te vestigen.

8) Bij opzeg eigen gebruik dient u effectief een klein- of groothandel beginnen in het pand en niet bijvoorbeeld voor bewoning. Dit kan dan weer wel bij de opzeg naar aanleiding van de huurvernieuwing mits gebruik van het volledige pand.

17/03/2016 door Patrick Vermuyten

AXIMAS bvba/sprl
BE0445345014
Bel gratis 0800 32020
E-mail: info@aximas.com
Toezichthoudende authoriteit
Antwerpen/Mechelen
Van Dornestraat 198
2100 Antwerpen
+32 3 7727233
antwerpen@aximas.com
Brussel & Periferie
Drukpersstraat 4
1000 Brussel
+32 2 227 11 02
brussels@aximas.com
Oost- & West-Vlaanderen
Hofstraat 269
9000 Gent
+32 9 233 34 00
gent@aximas.com
Leuven / Limburg
Doornstraat 19
3370 Boutersem
+32 16 29 97 97
leuven@aximas.com