Wanneer kan u uw huurovereenkomst voor kantoren heronderhandelen?

Wanneer kan u uw huurovereenkomst voor kantoren heronderhandelen?

U hoeft niet het einde van uw huurovereenkomst van uw kantoorruimte af te wachten om een nieuwe huurprijs of aanpassingen te onderhandelen.

In tegenstelling tot wat veel huurders denken, hoeft u het einde van uw huurovereenkomst niet af te wachten om de voorwaarden en huurprijs te heronderhandelen. Dit kan u eigenlijk doen voorafgaand aan elke opzegmogelijkheid (zelfs indien u niet wenst te verhuizen!).

Niet alleen worden de huurprijzen van kantoren en randvoorwaarden beïnvloed door de economische conjunctuur, ook door de jaarlijkse indexatie van de huurprijs loopt het verschil met de realiteit vaak flink op.

Ook de kosten en belastingen kunnen aanzienlijk oplopen. Een oppervlakkige audit legt al eens een verkeerde verdeelsleutel of onterecht aangerekende eigenaarskosten bloot.

Wat dient u te weten om een huurovereenkomst successvol te heronderhandelen?

U dient uiteraard goed de opzegtermijn in het oog te houden en bij voorkeur reeds een jaar voor de opzegdatum de nodige voorbereidingen te treffen.

Bij de onderhandeling van een huurovereenkomst zijn de kansen vaak in het voordeel van de verhuurder, omdat deze de markt en zijn potentieel kent. Onderschat de commerciële vaardigheden van deze professionals niet. Het is daarom essentieel om u te laten bijstaan door een professionele partij die de marktvoorwaarden, de opportuniteiten en de verwachtingen van de verhuurders perfect kent.

U kan verschillende prioriteiten vooropstellen. Wenst u meer flexibiliteit qua contractduur? Wenst u de huurprijs omlaag te krijgen? Optimalisatie van uw werkplek? Het is belangrijk om uw behoeften op voorhand op te lijsten en de prioriteiten te bepalen.

Transparantie is niet vanzelfsprekend. Heel wat makelaarskantoren hebben tegenstrijdige belangen. Kies dus voor een onafhankelijke bedrijfsmakelaar met regionale kennis van zaken zonder belangenconflict met de eigenaars. Een adviseur die ook de opportuniteiten kent en niet alleen de exclusieve mandaten van de makelaars! Let op de onderliggende clausules in verband met gemeenschappelijke uitgaven.

Onaangename verrassingen kan u vermijden dankzij goede kennis van het dossier en de huurovereenkomsten. Contacteer ons om de slaagkansen van een succesvolle heronderhandeling van uw huuroverenkomst te verhogen.