De Leuvense kaper werd eindelijk schuldig bevonden aan piraterij!

De Leuvense kaper werd eindelijk schuldig bevonden aan piraterij!

De Leuvense intercommunale Interleuven werd opnieuw zwaar veroordeeld voor haar machtsmisbruik inzake haar terugkooprecht aan boekwaarde op bedrijfsgebouwen.

Het einde in onze serie nieuwsberichten over het machtsmisbruik van Interleuven komt in zicht: na een reeks rechtszaken opgestart door advocaten associatie Durnez voor bedrijven in het arrondissement Leuven, kwam de intercommunale in steeds nauwere schoentjes te staan. Naast het cassatievonnis van 26-11-2011 Beringen-Demco dat zo wie zo al overheden en intercommunales dit soort mibruiken verbood, bond Interleuven niet in en werden ze in het vonnis van 01.03.2011 Interleuven-Bexon en het vonnis of 28-11-2013 Interleuven-Dham bijzonder schaamtelijk veroordeeld wegens machtsmisbruik. De praktijken van Interleuven deden ons inderdaad herinneren aan de kapers van vroeger.

Heeft u deze week ook het VOKA artikel gelezen waarin de inmiddels beruchte Interleuven directeur Willems aankondigt zijn wanpraktijken inzake het terugkooprecht aan boekwaarde eindelijk te stoppen?! 

Wij hebben nieuws voor u want er is natuurlijk meer aan de hand ... in eenzeer recent vonnis van 17.04.2015 werd de Leuvense kaper eindelijk schuldig bevonden aan piraterij en werd haar kapersbrief waarin de aangesloten gemeenten en de Stad Leuven haar toestemming gaven om de bedrijven in het arrondissement Leuven van hun vastgoed te beroven door de rechtbank als illegaal bevonden. 

Niet alleen werd Interleuven opnieuw veroordeeld voor flagrant machtsmisbruik maar werd hun terugkooprecht stevig aan banden gelegd: Wanneer heden een eigenaar van een eigendom (met door Interleuven vervuilde aktebedingen) zelf of via een makelaar een koper aanbrengt die voldoet aan de vestigingsvoorwaarden van het bedrijvenpark inzake activiteiten en tewerkstelling, kan Interleuven zijn terugkooprecht zelfs niet meer uitoefenen.

Stelt zich de vraag hoe Dhr. Willems, onder wiens beleid de intercommunale ondertussen meermaals tot machtsmisbruik werd veroordeeld, überhaupt nog in functie blijven in een overheidsbedrijf van een dynamische regio zoals Leuven? Arm VOKA ... waar is de invloedrijke Kamer van Koophandel van Leuven van welleer onder René Leekens naartoe? Deze zou nooit zulk een beschamend machtsmisbruik steunen - zelfs niet achter de schermen, laat staan openlijk zoals heden.