Machtsmisbruik Interleuven na het vonnis van 15 april 2015

Machtsmisbruik Interleuven na het vonnis van 15 april 2015

Het machtsmisbruik Interleuven inzake haar terugkooprecht op bedrijfsgebouwen en -gronden gaat onverminderd verder na het vonnis van 15 april 2015.

Interleuven heeft in het arrondissement Leuven alle door haar verkochte industriegronden & bedrijfsgebouwen vervuild met een terugkoop beding aan boekwaarde. Deze bijzondere aktebedingen vonden hun oorsprong in de expansiewetgeving met doel de lokale economie en tewerkstelling te ondersteunen en ontwikkelen maar helaas heeft de wetgever over het hoofdgezien dat de expansiewetgeving een zeer integer bestuur vergde om misbruiken te voorkomen. Na de opvolging van directeur Gerard Levecke door de voormalige bankier Patrick Willems gebeurde het onvermijdelijke en Interleuven misbruikte de akte bedingen ontegensprekelijk voor eigen gewin. Haar praktijken herinneren aan de kapers van welleer die met kaperbrief van een bepaald land de handelschepen van andere landen plunderden.

Het zal dan ook niet verbazen dat Interleuven in het vonnis van 17.04.2015 niet alleen werd veroordeeld voor flagrant machtsmisbruik, het Cassatievonnis van 26/11/2011 (dat overheden verbiedt om de expansiewetgeving te gebruiken voor eigen gewin) werd nogmaals bevestigd maar Interleuven werd bovendien verboden haar terugkooprecht uit te oefenen wanneer de eigenaar van een pand met door Interleuven vervuilde aktebedingen zelf (of via een makelaar) een koper aanbrengt die voldoet aan de vestigingsvoorwaarden van het bedrijvenpark inzake activiteiten en tewerkstelling.

Advocaat Durnez heeft ons laten weten dat Interleuven hem eerst geinformeerd heeft te zullen berusten in het vonnis maar achteraf deze berusting heeft ingetrokken. Volgens Advocaat Durnez is dit onmogelijk en zal een eventueel beroep alleen al op basis van de bevestigde berusting ontvankelijk verklaard worden.

Groot was dan ook onze verbazing toen Interleuven ermee dreigde haar terugkooprecht uit te oefenen bij verkoop van een bedrijfsgebouw op de Interleuvenlaan aan een wetenschappelijk gesteund bedrijf dat volledig voldeed aan de vestigingsvoorwaarden van het Haasrode research park. Interleuven baseerde zich hiervoor op haar terugkooprecht bij de stopzetting van de economische activiteiten van de gebruiker van het pand. Eigenaar werd overbluft door Interleuven en verkoos eieren boven haar geld. De eigenaar verkocht uiteindelijk haar eigendom tegen een flinke minwaarde aan Interleuven die het pand dan onmiddellijk aan de door Aximas aangebrachte koper tegen de oorspronkelijk bedongen verkoopprijs.

Dit betekent dat concreet wanneer Interleuven kennis krijgt dat een huurder uw pand verlaat of dat een bedrijf haar activiteiten stopzet, zij zonder waarschuwing haar terugkoop procedure kan dreigen activeren (we gebruiken doelbewust "dreigen" aangezien het ons onwaarschijnlijk lijkt dat dit soort afpersing hardgemaakt kan worden voor een rechtbank). Wij adviseren dan ook iedereen met een eigendom vervuild met de bijzondere aktebedingen van Interleuven op voorhand contact te nemen met ons kantoor of een advocatenkantoor met ervaring terzake.