Interleuven dwingt onwettige afkoopsom in De Vunt!

Interleuven dwingt onwettige afkoopsom in De Vunt!

Jarenlang heeft Interleuven de notariële akten van gronden en gebouwen die ze verkocht vervuild met een terugkooprecht aan boekwaarde.

Alhoewel reeds uitdrukkelijk verboden in het Cassatie vonnis van 2011-11-26 Cassatie economische expansie Beringen - Democo, vraagt Interleuven zonder blinken aan bedrijven die hun eigendom (met door Interleuven vervuilde aktebedingen) willen verkopen een afkoopsom gelijk aan de helft van de grondmeerwaarde. Dit uiteraard volgens hun eigen waarderingen welke toevallig bijna altijd neerkomt op zo'n 10% van de bedongen verkoopprijs.

Wanneer Aximas Bedrijfsmakelaars de verkoop bemiddeld had van een bedrijfsgebouw in De Vunt 6, aarzelde Interleuven niet en vroeg ze zonder schroom 41000 € of zo'n 10% van de verkoopsprijs om af te zien van haar terugkooprecht. Om het cassatie vonnis te omzeilen werd het pand eerst ingekocht door Interleuven met een discount gelijk aan de afkoopsom en op hetzelfde ogenblik doorverkocht aan de nieuwe koper. De verkoper had deze verkoop nodig en onderging lijdzaam.

Ondanks de eerdere veroordeling van Interleuven op 1 maart 2011 wegens machtsmisbruik, blijft Interleuven ongegeneerd haar kaperspraktijken toepassen op bedrijven in het Leuvense. De praktijken van Interleuven doen ons inderdaad herinneren aan de kapers van vroeger. In dit geval wordt de kaperbrief welke vrijgeleide biedt aan de corsair Interleuven om de Leuvense bedrijven te beroven van hun vastgoed geschreven door de politiekers van de aangesloten gemeenten, de Stad Leuven onder burgemeester Louis Tobback op kop.