Interleuven wordt opnieuw schandelijk veroordeeld wegens machtsmisbruik!

Interleuven wordt opnieuw schandelijk veroordeeld wegens machtsmisbruik!

Interleuven heeft jarenlang de notariële akten van gronden en gebouwen die ze verkocht vervuild met een terugkooprecht aan boekwaarde.

Zoals reeds vermeld in ons eerder artikel over het machtsmisbruik van Interleuven, probeert de intercommunale nog steeds geld van bedrijven af te persen die een eigendom verkopen waarvan de akte met de aktebedingen van Interleuven werd vervuild. 

Ondanks dat de Leuvense politieke beleidsmakers Louis Tobback (SPA) en Rik Daems (VLD) ondertussen deel uitmaken van het directie comité van Interleuven als "technisch adviseur", ondanks dat deze praktijken reeds verboden werden in het cassatievonnis van 26-11-2011 Beringen-Democo en ondanks de eerdere veroordeling van Interleuven in het vonnis van 01/03/2011 Interleuven-Bexon wegens machtsmisbruik, blijft Interleuven ongegeneerd haar kaperpraktijken toepassen op Leuvense bedrijfswereld. Alhoewel de aangesloten gemeenten en steden nooit thuis geven inzake de problematiek van Interleuvven, hebben ze allemaal een zetel in de raad van bestuur van Interleuven en zijn zij verantwoordelijk voor de kaperbrief waarmee Interleuven meent de Leuvense bedrijven legaal te kunnen beroven van hun vastgoed.

Gelukkig misrekende Interleuven zich geen klein beetje toen ze een hold-up wou plegen op de Colruyt Groep: in het vonnis van 28-11-2013 Interleuven-Dham werd de Leuvense intercommunale opnieuw schaamtelijk veroordeeld wegens machtsmisbruik.

Opvallend is dat VOKA Leuven (waar voormalig directeur René Leekens steeds bemiddeld heeft bij de Stad Leuven om Interleuven te matigen in deze praktijken) onder impuls van haar nieuwe directeur Dhr. Peter Van Biesbroeck een draai van 360 graden heeft genomen ten aanzien van Interleuven. Uit onze correspondentie met Dhr. Peter Van Biesbroeck blijkt ontegensprekelijk dat VOKA ondertussen de praktijken van Interleuven steunt - de belangen van een publicitaire sponsor primeren duidelijk boven de haar leden! Aximas heeft haar lidmaatschap bij VOKA dan ook beëindigd!